تماس با ما

راه های ارتباطی دفتر ارمنا

آدرس دفتر ارمنا: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهید چمران، چمران ۲۹، کوچه شهید صابریان، پلاک ۳۴

کد پستی: ۹۴۱۳۷۹۷۶۱۳

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۱۰۷۴۱

همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۱۳۶۳

ایمیل-۱: armna@armna.ir

ایمیل-۲: armaghan.kh.sh@gmail.com