درباره ما

نشریه ارمغان خراسان شمالی به عنوان یک نشریه منطقه ای اجازه انتشار در خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و مازندران را دارد.
در طی ۱۰ سال فعالیت نشریه ارمغان بیشتر حفظ حرمت افراد و معرفی دستاوردهای نظام و امید بخشی در اولویت اول کار قرار داشته است.
ترویج فرهنگ ناب اسلامی و حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز از محور های اصلی ارمغان خراسان شمالی در طی دوران فعالیت آن بوده است که تا کنون ده ها جایزه را از این حیث نصیب خود کرده است و امیدواریم که این راه روشن و ماندگار همچنان پابرجا باشد.ضمن آن که در این مدت توجه به توانمندی های روستاها نیز بسیار در نشریه مورد توجه قرار گرفته است.

حال سایت ارمنا به وجود آمده تا در فضای مجازی نیز اهداف ذکر شده، دنبال شود.

انشاءالله

 

علی محمد جهانی – مدیر مسئول نشریه ارمغان خراسان شمالی و ارمنا