Print This Post Print This Post

در سمینار آشنایی با قراردادهای تجاری مطرح شد: توجه به امنیت قراردادها در حوزه بین‌المللی

سمنان

 

 به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان «سمینار آشنایی با اهم مسائل حقوقی قراردادهای تجاری» در محل سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد.

حسین میر محمدصادقی رئیس موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران گفت: این سمینار آموزشی در راستای گسترش و اعتلای دانش فعالان اقتصادی و مدیران در حوزه مسائل حقوقی قراردادها برگزارشده است.

میر محمدصادقی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی اتاق بازرگانی در حوزه سرمایه‌گذاری است، بدین خاطر آشنایی فعالان اقتصادی با مسائل حقوقی قراردادها امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی مفهوم قرارداد را این‌گونه تعریف می‌کند: قرارداد از توافق دو یا چند شخص برای ایجاد اثر حقوقی تشکیل می‌شود زمانی که هر طرف اهداف و تعهدات خود را طی مذاکرات روشن نمایند و توافق رسمیت یابد، یک قرارداد به وجود می‌آید.

 مدرس این دوره آموزشی اضافه می‌کند: مفهوم امنیت قرارداد یعنی اشخاص مطمئن باشند که قرارداد اجرا می‌شود و در صورت عدم اجرای قرارداد آن‌ها می‌توانند با استفاده از روش‌های حل اختلاف پاسخ قانع‌کننده دریافت کنند

میر محمدصادقی خاطرنشان می‌کند: اگر دریک جامعه اجراشدن قراردادها به‌آسانی ممکن باشد و روش‌های حل اختلاف نیز به اجراشدن سریع و راحت قرارداد کمک کند و در جریان انجام معاملات افراد متضرر نگردند، می‌توان گفت که در آن جامعه امنیت قراردادی وجود دارد

مباحثی همانند: معرفی طرفین معامله قراردادها، هدف موضوع قرارداد، تعاریف اصطلاح و عبارت قراردادها، قیمت قرارداد و شرایط پرداخت تا خیرات و جرائم تأخیر در اجرای تعهدات قرارداد و تضمین نقش ضمانت‌های باکی در قراردادها موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید