Print This Post Print This Post

حجم زیاد کتاب های درسی مانع انجام فعالیت تربیتی در ابتدایی است

خراسان شمالی

 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: باید در جهت کاستن از حجم کتاب های درسی ابتدایی برنامه ریزی شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، محمود اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در مراسم افتتاح جشنواره جابر بن حیان شهرستان گفت: حجم زیاد کتاب های درسی در مقطع ابتدایی موجب شده است فعالیت های پژوهشی و تربیتی به خوبی پیگیری و اجرا نشود و از این روز بازدهی آن نیز در حد بالا نیست.

وی افزود: کتاب های این مقطع با توجه به زمان مشخص تدریس باید در همین زمان برای دانش آموزان ارائه شود که موجب شده تا تمام زمان تحصیل دانش آموزان معطوف به مطالب درسی باشد و فرصت دیگری برای اجرای فعالیت های تربیتی در اختیار معلمان و مربیان در مدارس نباشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در ادامه حجم بالای کتاب درسی را موجب سنگین شدن کیف دانش آموزان و ایجاد مشکلات ساختار قامتی برای آنان دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به این نکات در خصوص کاهش حجم کتاب های درسی مقطع ابتدایی نگاهی کارشناسی صورت گیرد.

وی یادآور شد: با توجه با اثر پذیری دانش آموزان در مقطع ابتدایی باید تلاش کرد در این دوران  در کنار مفاهیم و آموزه های علمی،  مسائل تربیتی و فرهنگی را نیز به دانش آموزان منتقل کنیم .

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید