Print This Post Print This Post

نشست مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی و نماینده دبیرکل خانه کارگر کشور

خراسان شمالی

 

« محمدرضا رضایی » مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی  ، طی نشستی با « شهبازی » نماینده دبیرکل خانه کارگر کشور ، درخصوص بررسی راهکارها و همکاری مشترک اجرای آموزش های مهارتی برای کارگران گفتگو نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی،  محمدرضا رضایی در نشست با  نماینده دبیرکل خانه کارگر کشور  و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان ،  ، ضمن تبیین و تشریح آموزشهای فنی و حرفه ای با اشاره به وجود استانداردهای آموزشی متنوع و تجهیزات به روز در کارگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای گفت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به تبع آن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی این ظرفیت و آمادگی را برای مشارکت با خانه کارگر جهت ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقای توان مهارتی جامعه کارگر استان دارد.

رضایی با بیان اینکه « مهارت آموزی » بخشی از نیاز بازار کار در راستای اشتغالزایی است ، اظهار داشت :با توجه به اینکه مهم ترین دغدغه دولت ایجاد اشتغال است ، آموزش فنی و حرفه ای می تواند عاملی موثر در جهت ایجاد اشتغال باشد .

شهبازی نماینده دبیرکل خانه کارگر کشور نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و تاثیر آموزشهای مهارتی تصریح کرد : مهارت آموزی به جامعه کارگر باعث ایجاد روحیه خودباوری ، اعتماد به نفس و انگیزه اشتغال در آنان میگردد.

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید