Print This Post Print This Post

مهندس علی همتی:۱۲پروژه عمرانی در سکونتگاه های غیر رسمی بجنورد و شیروان انجام خواهد شد

خراسان شمالی

۱۲پروژه عمرانی در جهت ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی بجنورد و شیروان در راه و شهرسازی خراسان شمالی
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت:۱۲ پروژه عمرانی در جهت ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی بجنورد و شیروان در نظر گرفته شده است.
به گزارش اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان شمالی مهندس علی همتی افزود: در برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان شمالی اجرای ۱۲ پروژه عمرانی و چندین فعالیت غیر عمرانی برای ارتقای وضعیت این عملیات در شهرهای بجنورد و شیروان در نظر گرفته شده است .
وی یادآور شد : از مجموع ۱۲ پروزه عمرانی ذکر شده ،۳پروژه در حال اجرا و ۴ پروژه در مرحله برگزاری مناقصه و مابقی نیز در مرحله بررسی نقشه های اجرایی هستند.
مهندس همتی به شناسایی و مطالعات انجام شده در دو شهر بجنورد و شیروان اشاره کرد و افزود:شهر بجنورد دارای ۵۲۳ هکتار سکونتگاه های غیر رسمی با ۷۰۳۲۱ نفر جمعیت است و شهر شیروان نیز دارای ۱۹۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی یا ۱۴۷۷۶ نفر جمعیت است که محدوده های حاشیه نشین شناسایی و مورد مطالعه مشاور قرار گرفته است .
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری خراسان شمالی تصریح کرد: از پروژه های در حال اجرای بجنورد می توان سرای محله مطهری را نام برد و از شهر شیروان نیز پروژه ساماندهی مسیل رودخانه چایلق و بهسازی معابر زمین کشوری را نام برد.

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید