Print This Post Print This Post

جذب افزون بر ۲۴ هزار مشترک در شهرستان مینودشت

گلستان

مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی گاز گلستان از جذب  بیش از  ۲۴ هزار و ۳۵۶ مشترک در شهرستان مینودشت تاکنون خبرداد.
وی   گفت:ازمجموع ۷۲ روستای شهرستان مینودشت  تعداد ۶۹ روستای گازرسانی شده و از نعمت گاز   بهره مند ند و عملیات اجرایی گازرسانی به ۲ روستا نیز در حال انجام است..

 

جمال لیوانی افزود:درشهرستان مینودشت  تاکنون افزون بر ۴۰۹  کیلومتر شبکه اجرا شده و  تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۰ انشعابات نصب گردید.
وی تصریح کرد: درهمین رابطه تعداد ۲۲ واحد صنعتی عمده و۳ جایگاه CNG شهرستان نیز گازرسانی شد.

 

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درخاتمه ازهمه مشترکین عزیزشهرستان تقاضا کرد صورتحساب گازبهای مصرفی خود را بصورت الکترونیکی درموقع تعیین شده واریزکنند و ضمن توجه به نکات ایمنی،مصرف  خود را  مدیریت نمایند.

 

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید