Print This Post Print This Post

پادشاهان بی تاج و تخت

ایران و جهان

سخن مدیر مسئول:

هفدهم مردادماه هر سال روز خبرنگار است و سالروز شهادت شهیدمحمود صارمی وبهان های برای یادآوری این شغل حساس و ارزشمند.
شخصیت خبرنگار قبل از آنکه حقیقی باشد ،حقوقی است و برای همین است که در جامعه حرمت دارد .
خبرنگاران ،پادشاهان بی تاج و تختی هستند که اگر واقف به ارزش ذاتی شغل و قلمی که در دست دارند ،باشند ،هرگز خستگی را احساس نمی
کنند .
خبرنگاری ،شیرینی خاص خودش را دارد ،وقتی خبری ،عکسی،گزارشی می تواند گره ای از کار فرو بسته ای بگشاید ،رنج و مرارت و
سختی راه ،چون پرنیان می شود .نشستن و گوش دادن و انتظار کشیدن برای حرفی که ارزش نوشتن داشته باشد ،کار هر روز خبرنگاران در جلسات رسمی و نشست های خبری است .
کم نیستند، جلسات چند ساعته ای که دو پاراگراف حرف حسابی و قابل طرح ندارند و خبرنگار با صبوری خاص خودش همه اینها را تحمل
می کند . اکثریت قریب به اتفاق خبرنگاران از دستمزد بسیار کمی برخوردارند وهمان شیرینی و اقتدار خبرنگاری است که آنها را به ماندن و ادامه دادن ترغیب می کند .
بی گمان اگر حرمت قلم را بیش از این پاس می داشتیم و نمی گذاشتیم که شیرینی های وعده و وعید دندان مان را کند سازد ، بار زیادی را از
دوش دستگاه های نظارتی و قضایی برداشته بودیم .
عباسعلى کدخدا ىی ، سخنگوی شورای نگهبان در پیام تلگرامى خود نوشت:وباز روزش آمد، روز خبرنگار. او را چه بنامیم، دادستان، صاحب
قلم، منتقد و یا سرباز گمنام جنگ نرم؟
او را هر چه بخوانیم باید اما درکش کرد، با همه اشکالاتش و با همه اشتباهاتش و البته با همه مشکلاتش. خبرنگار قلم به دست گرفته تا
پاسدار ارزش ها باشد و به میدان آمده تا از منافع ملی صیانت کند.
خبرنگار اگر به رسالت والایش آ گاه باشد ،یک مدعی العموم واقعی است و می تواند در برابر هر ناراستی قد علم کند و از حق دفاع کند .
دکتر علی منتظری رییس سابق جهاد دانشگاهی و از پیشکسوتان عرصه خبر می گوید :
امروز رسانه ها نقش بسیار برجسته ای در زندگی مردم ایفا م یکنند. لذا خبرنگاران باید نسبت به این نقش خود بیش از دیگران حساس باشند

و به آن اهمیت بدهند. خبرنگاری به حضور در یک رویداد و تنظیم یک خبر ختم نمی شود. آثار و تبعات یک خبر، گاهی تا مدت ها فضای اجتماعی
را درگیر خود م یکند. بنابراین خبرنگاران در مورد هر خبر و نحوه تنظیم آن باید توجه کافی مبذول دارند. علاوه بر اینها دقت، صحت و درست
نویسی هم نکته ای است که باید بدان پرداخت و آن را تمرین کرد. نکته دیگری که خبرنگاران باید بدان دقت داشته باشند، توجه به مسائل اصلی
و پرهیز از حاشیه ها است. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از خبرنگاران
ما خبرنگار نیستند، حاشیه پردازند.
خبرنگاران می توانند نقش مهمی در ارتقاء سلامت روان جامعه ایفا کنند. تقریبا همه ما می دانیم که دروغ نباید گفت و نوشت و این در کار
خبرنگاری یک اصل مهم است ولی آیا ما مجاز هستیم هر « راستی » را بازتاب دهیم ولو با تحمیل هزینه گزاف به جامعه؟!
موضوع دیگری که در همین ارتباط قابل تذکر است این است که ما باید توجه داشته باشیم تا از کاه، کوه و از کوه، کاه نسازیم. درشت نمایی
بیش از حد و یا فراموشی عمدی رویدادها کاری غیر اخلاقی و غیرحرف های است.
دکتر سریع القلم هم می گوید :
کشوری پیشرفت م یکند که رسانه های نقاد داشته باشد. عمر دموکراسی در دنیا هنوز به یک قرن نمی رسد. دموکراسی کالای لوکسی است که
وقتی در کشوری طبقه متوسط و رسان هها قدرت می گیرند، به وجود می آید.
آنچه که مسلم است ؛ دولت همیشه و در همه جای دنیا به دنبال قدرت است. همه جای دنیا ،دول تها از خودشان تعریف می کنند و
به ندرت دولتی پیدا م یکنید که بگوید ما این ایرادها را داشتیم و این چند اشکال را قبول می کنیم. کجاست که می شود حوزه قدرت را نقد
کرد؟ پاسخش در رسانه ها و دانشگا ههاست. سیاستمدار اول باید از خدا بترسد و بعد از رسانه و خبرنگارها. به همین دلیل خبرنگارها در کشورهای
صنعتی و جوامع پیشرفته جایگاه مهمی دارند. همان طور که م یدانید درآمریکا، ۲ خبرنگار بودند که تحقیق کردند و متوجه شدند نیکسون در
کنگره مخالفانش دستگاه شنود کار گذاشته است و با اثبات این موضوع،نیکسون اولین رئیس جمهوری بود که در آمریکا استعفا داد. پس نقش
رسانه ها در جامعه بسیار مهم است.
نگارنده وقتی به دوران بیست و چند ساله روزنامه نگاری ام نگاه می کنم ،تنها یاداشت ها و گزارش ها و خبر ها و طنزهایی با من همراه هستند
و ماندگارند که تاثیر گذار بوده اند . یاداشتی که در تصمیم انتخاب همراهان استاندار تاثیر گذار بوده است و مطالبی که در انتخاب مردم و
لذا قلم حرمت دارد و حق دارد که بگوید :
قلم گفتا که من شاه جهانم
قلم کش را به دولت می رسانم
و نکته آخر ولی بسیار مهم توجه خبرنگاران عزیز و جوان به اخلاق حرف های است. اخلاق حرف های به ما یادآوری م یکند که خود را به کسی و جریانی نفروشیم و آخرت خود را برای دنیای دیگران خراب نکنیم.
مرزهای اخلاقی و ارزش های اعتقادی جامعه را پاس بداریم و از اینکهقُبح پدیده ای قبیح را بزدائیم جدا پرهیز کنیم.و حرمت ها را پاس بداریم
که حرمت ها حرمت دارند .

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید