Print This Post Print This Post

روز بدون نایلکس

علم و فناوری

مدیر پایگاه اطلاع رسانی روستای گِسک در روز جهانی بدون نایلکس،۲۱ تیرماه ۹۵ گفت: با مصرف کیسه پلاستیکی کمتر از محیط زیست حفاظت کنیم.مجنبی ابراهیمی ،مدیر پایگاه وقتی در پایگاه گسک روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی را منتشر می کرد،رویدادی دیگری در آن رقم می خورد.آن رویداد،شماره ۲۱در ۲۱تیر بود که۹ ماهگی افتتاح پایگاه اطلاع رسانی را نوید می داداز تاریخ ۲۱/۸/۹۴تا۲۱/۴/۹۵.  این جوان موفق گسکی در این خدمت ارزنده بهمراه خبرنگاران پایگاه آخرین پایگاه اخبار و رویداهای گسک را پوشش می دادند. تصویری در روز جهانی بدون نایلکس در پایگاه درج شده بود که استفاده از کیسه پارچه ای توصیه می شد این چنین : کیسه پلاستیکی ؟! نه ممنون ،من کیسه پارچه ای دارم.این عزیزان با انتشار زیبایی از گسک، چهره زیبای روستا در حفظ محیط زیست  بیشتر تناسب داشت با روز بدون نایلکس .لازم به ذکر است پایگاه اطلاع رسانی روستای گسک، یک اپلیکیشن(شبکه اجتماعی) می باشد.

خیلی ضعیف بودضعیف بودنظری ندارمخوب بودخیلی خوب بود (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید