جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بجنورد برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی بجنورد به ریاست بهمن شیردل، فرماندار بجنورد و با حضور علی‌محمد جهانی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در کتابخانه مرکزی آیت الله مهمان نواز بجنورد برگزار شد. […]

گرامیداشت یک پیوند آسمانی در کتابخانه‌های عمومی

کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی در هفته سوم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند. خراسان‌ شمالی برگزار کننده نام برنامه زمان […]

برنامه کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی در هفته دوم مردادماه

کتابخانه‌های عمومی استان خراسان شمالی در هفته دوم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند. خراسان شمالی برگزار کننده نام برنامه زمان […]