در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گازاستان گلستان صورتهای مالی سال ۹۶ تصویب شد.

      به گزارش روابط عمومی درراستای بررسی وتصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹  اسفند ۹۶   شرکت گازاستان گلستان جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام براساس برنامه زمانبندی […]

عباس ناصری سومین جشنواره بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی را داوری می‌کند

    کارتونیست بین‌المللی و مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی به عنوان داور سومین جشنواره بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی معرفی شد به گزارش روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی، […]