کارگاه آموزشی « خودمراقبتی کودکان » ویژه بانوان شاغل اداره کل و مراکز بجنورد

    در راستای تحکیم بنیان خانواده ، امور بانوان و خانواده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « خودمراقبتی کودکان » […]