داوران بازخوان پنجمین جشنواره استانی تئاتر سوره معرفی شدند

  اسامی داوران بازخوان پنجمین جشنواره استانی تئاتر سوره خراسان شمالی اعلام شد به گزارش روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی، دبیرخانه پنجمین جشنواره استانی تئاتر سوره آقایان حمید گروسی، […]