برگزاری دوره آموزشی تبیین نقش نماز در سلامت اداری درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد دوره آموزشی عقیدتی تبیین نقش نماز در سلامت اداری را برای همکاران این مدیریت برگزار نمود […]

برگزاری جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی بجنورد

جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی روز چهارشنبه ۲۹/۰۹/۹۸ با حضور مدیر تعاون روستایی استان، رییس تعاون روستایی شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی بجنورد و اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان بجنورد […]