اولین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی در راه و شهرسازی خراسان شمالی برگزار شد

اولین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر مدیریت توسعه منابع  پنجشنبه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ تشکیل شد. به گزارش اداره روابط عمومی راه […]

۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بجنورد به کشت پاییزه دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بجنورد: ۳۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بجنورد به کشت پاییزه دانه روغنی کلزا اختصاص یافت. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گفت: هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان […]