بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاون دادستان بجنورد از پروژه های مسکن مهر پارس سرزمین ماهان و تگن سازه در خراسان شمالی

    سرپرست مدیریت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت :  در چهارشنبه مورخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۶، مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه معاون دادستان […]