برگزاری جلسه ساماندهی کشتار دام و طیور در اداره کل دامپزشکی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام ، در راستای اجرایی نمودن مصوبات ساماندهی کشتار غیرمجاز دام و طیور در استانداری ، جلسه هماهنگی مدیران دامپزشکی شهرستانها و […]