برنامه‌ریزی مؤثر نهاد کتابخانه‌های عمومی در توسعه سرانه کتابخوانی کشور

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمه با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی،فرماندار شهرستان، امام جمعه گرمه، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان و سایر اعضای انجمن در محل فرمانداری گرمه […]

کتابخانه‌های عمومی از ضروریات اصلی در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در جامعه هستند

معاون جدید سیاسی، امنیتی، و اجتماعی استاندار خراسان شمالی دردیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ضمن تمجید از برنامه‌های کتابخانه‌ای، در خصوص حمایت از توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های عمومی […]