استقبال چشمگیر از غرفه اداره کل کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاه دستاوردهای دولت در خراسان شمالی

همزمان با گشایش نمایشگاه دستاوردهای دولت در خراسان شمالی استقبال خوبی از غرفه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان واقع در این نمایشگاه صورت‌گرفت. به گزارش خبرگزاری آرمنا به نقل از  […]