فرهنگ‌سازی در حوزه مطالعه و کتاب‌خوانی، زیربنای رشد و پیشرفت هر دولتی است

مشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار خراسان شمالی با حضور در غرفه اداره کل کتابخانه‌های عمومی در نمایشگاه دستاوردهای دولت در خراسان شمالی بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه مطالعه و […]