امسال ۵۰۵۹۴ میلیون ریال تسهیلات برای خط اعتباری مکانیزاسیون در شهرستان بجنورد تخصیص داده شد

مدیر جهاد کشاورزی بجنورد گفت: امسال ۵۰۵۹۴  میلیون ریال تسهیلات برای خط اعتباری مکانیزاسیون در این شهرستان تخصیص داده شد. به گزارش روابط عمومی مهندس محمودآبادی گفت: این میزان نسبت […]

جلسه توجیهی اجرای طرح گروهی آبیاری نوین در روستای آق تپه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد برگزار شد

جلسه توجیهی اجرای طرح گروهی آبیاری نوین روستای آق تپه با حضور مدیر جهاد کشاورزی ، مجری طرح آبیاری تحت فشار و جمعی از بهره برداران روستای آق تپه در […]