بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی کشت باریجه منابع طبیعی درشهرستان مهدیشهر رتبه اول استان را به دست آورد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر از اجرایی شدن پروژه بزرگ اقتصاد مقاومتی منابع طبیعی، خبر داد و گفت: این شهرستان در سطح زیر کشت باریجه رتبه اول […]