۱۸ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در این شهرستان دارای پروانه بهره برداری است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد : ۱۸ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در این شهرستان دارای پروانه بهره برداری است مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گفت: اکنون ۱۸ […]