سرپرست امور حقوقی گاز گلستان از نقش مهم امور حقوقی در پیشبرد اهداف شرکت خبر داد

به گزارش روابط عمومی،علی مقصودلو درگفتگو با پایگاه اطلاع رسانی گازگلستان از نقش مهم  امور حقوقی در پیشبرد اهداف شرکت بویژه تحصیل اراضی و وصول مطالبات شرکت از بخشهای مختلف […]

۱۸۵۵۷۰ میلیون ریال تسهیلات از محل طرح رونق تولید به بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی بجنورد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنوردگفت: ۱۸۵۵۷۰ میلیون ریال تسهیلات از محل طرح رونق تولید به بنگاههای اقتصادی بخش کشاورزی بجنورد پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مهندس اسماعیل محمودآبادی اظهار […]