شورای پژوهش، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه‎های عمومی خراسان شمالی تشکیل شد

رئیس شورای پژوهش، آموزش و نوآوری اداره کل کتابخانه‎های عمومی خراسان شمالی با بیان اهمیت آموزش و پژوهش در حوزه کتابخانه‎های عمومی گفت: برگزاری دوره های آموزشی سال ۱۳۹۵ باید […]