✅بازدید معاون محترم امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و فرماندار محترم مانه وسملقان و مدیران استانی و شهرستانی از زمین های کشاورزی سیل زده

✅بازدید از مزارع و زمین های کشاورزی خسارت دیده بر اثر سیل اخیر 🖍صبح امروز معاون باغبانی 🌴وزیر جهاد کشاورزی 🌾و فرماندار شهرستان مانه و سملقان به انفاق مدیران استانی […]