ضرورت راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی

کارتونیست برجسته کشور گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی یا ساخت موزه کارتون می‌تواند سبب ارتقای بیش از پیش این جشنواره شود. به گزارش روابط عمومی حوزه […]