فرمانداری و دستگاه های اجرایی که بیشترین ثبت نام اینترنتی را داشته باشند تقدیر می شوند

استاندار خراسان رضوی: فرمانداری و دستگاه های اجرایی که بیشترین ثبت نام اینترنتی را داشته باشند تقدیر می شوند استاندار خراسان رضوی بر مشارکت جدی شهروندان در ثبت نام اینترنتی […]