آسفالت۲۵ کیلومتر از راههای روستایی در شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی

در سال ۹۶ انجام شد: آسفالت۲۵ کیلومتر از راههای روستایی در شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مانه و سملقان گفت:۲۵.۳ کیلومتر […]

نمایش فیلم “بدون تاریخ ،بدون امضاء” برای مدیران و مربیان پرورشی مدارس بجنورد

  معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: برای توسعه هنری و سینمایی با همکاری مجتمع فرهنگی گلشن بجنورد مدیران و فعالان عرصه پرورشی به مدت […]

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی درخصوص ارائه گزارش ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

  سرپرست اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در خصوص ارائه گزارش ستاد بازآفرینی شهری پایدار مورد تقدیررئیس سازمان مدیریت […]