کارگاه آموزشی توانمند سازی روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی برگزار شد

  معاون گردشگری و سرمایه گذاریاداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی از برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دهیاران روستاهای هدف گردشگری استان در مورخ ۲۳/۱۰/۹۶ خبر داد. به گزارش روابط عمومی […]